Uusia ilmaisia ​​lääkkeitä senioreille

Syyskuusta 2016 lähtien yli 75-vuotiailla on mahdollisuus saada ilmaisia ​​lääkkeitä. Terveysministeriön laatimassa luettelossa on muun muassa diabeteksen, verenpainetaudin tai keuhkosairauksien lääkkeet. Tammikuussa - kuten ministeriö ilmoitti - luetteloa täydennettiin uusilla valmisteluilla. Mitä siinä on?

Mazurka

Terveysministeri päätti lisätä tähän luetteloon yli 20 ihmisinsuliini- ja analogivalmistetta, kaksi pramipeksolia sisältävää valmisteita ja umeklidiniumia sisältäviä valmisteita. Lääkkeet ovat ilmestyneet vanhuksille tarkoitettujen ilmaisten lääkkeiden luettelossa, jotka vastaavat lääkkeitä, jotka on jo merkitty apteekkien luetteloon. Tämä pätee pääasiassa amlodipiinia, donepetsiilia, indapamidia ja simvastatiinia sisältäviin valmisteisiin.

Toisaalta kaikki naprokseenia ja biperideenia sisältävät valmisteet (ne korvataan edelleen yleisin ehdoin) samoin kuin apteekkien luettelosta poistetut lääkkeet, joiden vastineet jäävät vanhusten huumeluetteloon, ovat kadonneet luettelosta. Tämä koskee yksittäisiä valmisteita, jotka sisältävät amlodipiinia, indapamidia, losartaania, ropinirolia ja simvastatiinia.

Tunnisteet:  Lääkkeet Psyyke Terveys